Skip to content

หายไปนาน

ห่างหายจาก blog ไปพักนึง กำลังจะเริ่มกลับมาอัพเดทอีกครั้ง ตอนนี้มีงานอดิเรกกลับคืนมา 1 อย่างคือการถ่ายรูป จากที่ไม่ได้ถ่ายรูปมานานมากพอควร ตอนนี้ก็กลับมาเริ่มเรียนรู้จากพื้นฐานใหม่อีกครั้ง

อะ ดูรูปกันไปก่อนละกันนะ 🙂

Benjakiti Park by Keerati Tansawatcharoen on 500px.com

Benjakiti Park by Keerati Tansawatcharoen on 500px.com

Benjakiti Park by Keerati Tansawatcharoen on 500px.com