September 2019

Mind-set คืออะไรกันแน่?

จริงๆคำว่า mind-set เป็นคำที่พูดกันทั่วๆไปที่ติดปากกันทุกวันนี้ รวมถึงผมด้วยที่ไม่ได้หาความหมายหรือเข้าใจความหมายของมัน 100% ซึ่งที่ผมเข้าใจ mind-set มันก็คือกลุ่มของความคิดของคนๆนึง หรือของกลุ่มคน หรือบางทีก็เหลื่อมๆไปกับคำว่า attitude หรือทัศนคติของคนหรือกลุ่มคนนั้นๆ หรือบางทีก็แปลกันว่า กรอบความคิด เรามาหาความหมายเล่นๆจากเว็บ Merriam Webster ดูดีกว่า ซึ่งในเว็บไซต์ได้แปลความหมายไว้ดังนี้ mind-set noun\ ˈmīn(d)-ˌset  \ Definition of mind-set 1: a mental… Read More »Mind-set คืออะไรกันแน่?

Soft Skill เพื่อพัฒนาตนเอง

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเข้าประชุม one-on-one meeting กับหัวหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการ feedback ทั้งฝั่งของหัวหน้าหรือทางฝั่งผมเอง ซึ่งในประเด็นของวันนั้นผมขอเอามาเข้าในกลุ่ม Soft Skill ในด้านการสื่อ ส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อย feedback ที่เป็น negative feedback ให้กับหัวหน้าเท่าไหร่ (ยกเว้นจะหนักหนาจริงๆ) ในคำว่า negative feedback… Read More »Soft Skill เพื่อพัฒนาตนเอง