Skip to content

Soft Skill เพื่อพัฒนาตนเอง

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเข้าประชุม one-on-one meeting กับหัวหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการ feedback ทั้งฝั่งของหัวหน้าหรือทางฝั่งผมเอง ซึ่งในประเด็นของวันนั้นผมขอเอามาเข้าในกลุ่ม Soft Skill ในด้านการสื่อ

ส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อย feedback ที่เป็น negative feedback ให้กับหัวหน้าเท่าไหร่ (ยกเว้นจะหนักหนาจริงๆ) ในคำว่า negative feedback ของผมนั้นไม่ได้หมายความว่า feedback เรื่องการร่วมงานกับหัวหน้านะครับ 555+ แต่หมายถึงรวมๆ เช่น การทำงาน การประสานงานกับคนอื่น ปัญหาที่พบ เป็นต้น เพราะอยากจะพยายามลองปรับตัว หรือแก้ปัญหาที่พบด้วยตนเองก่อน ซึ่งจุดนี้เมื่อนำมาวิเคราะห์ตัวเองดูแล้ว ก็น่าจะเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวผมเอง ซึ่งจุดอ่อนที่ว่านั้นก็คือ อาจจะมีการ feedback ให้หัวหน้าช้าเกินไป

กลับมาที่ทางฝั่งหัวหน้าของผมนั้น ผมก็ได้รับ feedback หลายๆด้านเช่นกัน โดยส่วนนึงที่ผมวิเคราะห์สิ่งที่ได้รับและสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นนั้นก็คือ Soft Skill ในเรื่องของ Communication บางอย่างของผมเอง

ในเรื่องนี้ยอมรับว่าส่วนตัวจะเป็นคนพูดตรงๆ อ้อมๆไม่ค่อยเป็น โดยเฉพาะช่วงที่ยุ่งมากๆ สมองส่วนกรองประโยคของผมนี่จะหายไปเลย 5555+ จะค่อนข้างห้วนๆในภาษาพิมพ์และภาษาพูด ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกไม่ดี เช่น เหมือนเป็นการสั่ง เป็นต้น โดยหัวหน้าได้แนะนำวิธีการพูดคือ ให้ใช้ประโยคคำถามเพื่อขอความช่วยเหลือแทน เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการโดนสั่ง และยังคงรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือได้ และเพิ่มคุณค่าให้กับทั้งผู้ฟังและผู้พูด

ส่วนนี้ผมยอมรับว่าพอได้ฟังปุ๊ป โอ้โห ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยจริงๆ อาจจะเป็นเพราะการทำงานเดิมที่ผ่านมา จะพูดต้องพูดตรงๆไม่อ้อมค้อม และลักษณะงานจะเป็น Hierarchy มากๆ จึงสามารถที่จะสื่อสารในเชิงตรงๆ (หรือพูดให้แย่หน่อยก็คือ สั่ง 🤣) แต่พอที่ทำงานใน Organization ที่ค่อนข้าง Flat นั้นอาจจะต้องระมัดระวังคำนิดนึง ซึ่งผมชอบ feedback นี้และต้องขอบคุณทางหัวหน้าผมมาก โดยรู้สึกว่าหัวหน้าใส่ใจมาก แม้เขาจะงานยุ่งมาก แต่ก็ยังใส่ใจรายละเอียด และพยายามอธิบายเพื่อให้ผมได้ปรับปรุงจุดนี้อย่างเข้าใจง่ายครับ และแน่นอนมันดีต่อทั้งตัวผมเอง และดีต่อการทำงานของทีม

ผมพยายามพิจารณาอารมณ์ การตอบสนองของตัวเองมากขึ้น และตอนนี้จะพยายามตอบให้ช้าลงในเวลาที่ยุ่ง เพื่อที่จะได้ลดปัญหาของสื่อสารทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระ และอารมณ์ของผู้ที่อ่านหรือฟัง พยายามทบทวนคำก่อนส่งให้มีความเคยชินกับรูปแบบของคำ รูปแบบของประโยคให้มากขึ้น ….. หวังว่าถ้าชินแล้วน่าจะทำให้มีความเร็วขึ้นได้ การสื่อสารของผมก็น่าจะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้นครับ