Skip to content

Mind-set คืออะไรกันแน่?

จริงๆคำว่า mind-set เป็นคำที่พูดกันทั่วๆไปที่ติดปากกันทุกวันนี้ รวมถึงผมด้วยที่ไม่ได้หาความหมายหรือเข้าใจความหมายของมัน 100% ซึ่งที่ผมเข้าใจ mind-set มันก็คือกลุ่มของความคิดของคนๆนึง หรือของกลุ่มคน หรือบางทีก็เหลื่อมๆไปกับคำว่า attitude หรือทัศนคติของคนหรือกลุ่มคนนั้นๆ หรือบางทีก็แปลกันว่า กรอบความคิด

เรามาหาความหมายเล่นๆจากเว็บ Merriam Webster ดูดีกว่า ซึ่งในเว็บไซต์ได้แปลความหมายไว้ดังนี้

mind-set

noun\ ˈmīn(d)-ˌset  \

Definition of mind-set

1: a mental attitude or inclination
politicians trying to determine the mind-set of voters

2: a fixed state of mind 
His mind-set does not allow for new situations.

ซึ่งในความหมายแรกก็พูดถึงทัศนคติ(ทางด้านจิตใจ?) หรือความชอบ ความลำเอียง ความโน้มเอียง ทำให้ผมนึกถึงคำว่า Bias และในความหมายที่สองถ้าแปลตรงๆก็น่าจะเป็น สภาพที่คงที่ของจิตใจ ฟังดูเข้าเค้า กรอบความคิด

ซึ่งผมได้ฟัง PodCast : Random Thoughts From My Diary ตอนที่ 512 ของคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ได้พูดถึงเรื่อง mind-set ไว้ และเล่าให้ฟังว่าคำว่างานที่ “สนุก” ก็เป็นหนึ่งใน mind-set ของเรา ซึ่งบางอย่างที่เราคิดว่างานนั้นสนุก งานนี้น่าเบื่อ งานนี้ไม่สนุกก็เรียกว่าเป็น mind-set ของเราได้ ซึ่งหากเราสามารถเปลี่ยน mind-set ของเราที่ทำให้งานที่ไม่สนุก มาเป็นมุมมองที่ทำให้สนุกได้ มันก็ทำให้เราสามารถเปลี่ยนมุมมองงานนั้นๆได้ หรือสิ่งอื่นๆได้เช่นกัน

ส่วนตัวผมชอบที่จะแปลความหมายออกไปในแนว Attitude หรือทัศนคติ หรือไปในแนววิธีคิดมากกว่าคำว่ากรอบความคิดยังไงชอบกล (จากในความหมายของ PodCast) ซึ่งเมื่อเราสามารถเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติของเรา ไม่ว่าจะเป็นงานที่น่าเบื่อแค่ไหน หรืองานที่ไม่สนุกให้เป็นความสนุก ความสร้างสรรค์ได้ แน่นอนว่าความสุขก็จะมีมากขึ้น และจะทำให้เรามีความคิดที่แก้ปัญหามากขึ้นด้วย

การที่ได้ฟัง PodCast นี้ทำให้ผมสามารถเป็น mind-set ของผมได้พอสมควรเลย 🙂