Skip to content

ecommerce

Magento1 - End of life

วิธีย้ายข้อมูลจาก Magento 1 ไป Magento 2

จากที่ทาง Magento ได้ประกาศลง Blog ของตนเองเมื่อปี 2018 ว่า Magento 1 จะหมดอายุการ support ลงในเดือนมิถุนายน 2020 หรือปีพ.ศ. 2563 (คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อให้เว็บไซต์ยังคงได้รับการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอและมีความปลอดภัยต่อเว็บไซต์เอง รวมถึงผู้ซื้อก็ถึงเวลาอันควรที่จะเปลี่ยนมาใช้ Magento 2 ได้แล้ว ซึ่งทาง Magento เองก็มี tool… Read More »วิธีย้ายข้อมูลจาก Magento 1 ไป Magento 2