Skip to content

ช้า

Safari กับ IPv6 เข้าเว็บไซต์ช้าบางเว็บ?

จากที่ได้เล่น Mikrotik ไปสักพัก ได้เกิดปัญหาว่าเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์ช้ามาก โดยเว็บที่เข้าช้าก็จะมี 1) mikrotik.com 2) บล็อกของเราเอง keerati.co โดยบางทีเป็น 10 นาทีก็โหลดไม่ขึ้นจนนึกว่ามีปัญหา เลยลองทดสอบด้วย ใช้ internet มือถือ – เข้าได้ปกติทั้งสองเว็บ เปลี่ยน DNS – ก็ยังช้าหรือไม่โหลดเหมือนเดิม ใช้ Google… Read More »Safari กับ IPv6 เข้าเว็บไซต์ช้าบางเว็บ?