Skip to content

android

Expo กับ `OnActivityResult` Event

เมื่อไม่นานมานี้ได้ทดลองเขียน App บนมือถือโดยใช้ Expo ในการพัฒนา ก่อนอื่นก็เกริ่นก่อนว่า Expo จริงๆแล้วก็คือ React-Native นั่นแหละ แต่เพียง Expo เป็น SDK ตัวหนึ่งที่ bundle library ต่างๆที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปโหลด dependency อื่นๆ หรือต้องมานั่งเขียน bridge ระหว่างตัว javascript กับ Android… Read More »Expo กับ `OnActivityResult` Event