Skip to content

payment

วิธีใช้งาน Omise.js ใน Vue.js และ React.js แบบง่ายๆ

เล่าประวัติกันเล็กน้อย เป็นโปรเจคเก่าๆที่ทำไว้เล่นๆ เพราะว่ามีคนถามค่อนข้างเยอะว่าเอ๊ะ ทำไมใช้ Omise.js กับ JavaScript Framework อื่นๆไม่ได้ เช่น Vue.js หรือ React.js เป็นต้น โดยเอาจริงๆแล้วมันใช้งานได้นะครับ 😅 แต่ว่าพักหลังๆ โปรแกรมเมอร์จะติดกับการใช้งานพวก JavaScript Package Manager เช่น npm, yarn หรือ bower… Read More »วิธีใช้งาน Omise.js ใน Vue.js และ React.js แบบง่ายๆ