Skip to content

react-native

Github - omise-react-native

omise-react-native 0.0.4 มาแล้วว

ก่อนหน้านี้ผมได้สร้าง package สำหรับคนที่ต้องการใช้งาน Omise ด้วย react-native โดยสามารถสร้าง Token ได้

ที่ผ่านมาทาง Omise ได้มี API ใหม่ที่ชื่อว่า Source API (สำหรับ API version 2017-11-02 ขึ้นไป) ซึ่งเจ้า Source API นี้มันทำตัวคล้ายๆกับ Token แต่ไม่ได้สร้างขึ้นจากข้อมูลบัตรเครดิต แต่สร้างขึ้นเพื่อสำหรับชำระด้วยวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่บัตรเครดิต เช่น Internet Banking, Alipay หรือ Bill Payment เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ผมทำให้รองรับการสร้าง Source จาก Source API ของ Omise ได้เรียบร้อยครับ

Read More »omise-react-native 0.0.4 มาแล้วว

Expo กับ `OnActivityResult` Event

เมื่อไม่นานมานี้ได้ทดลองเขียน App บนมือถือโดยใช้ Expo ในการพัฒนา ก่อนอื่นก็เกริ่นก่อนว่า Expo จริงๆแล้วก็คือ React-Native นั่นแหละ แต่เพียง Expo เป็น SDK ตัวหนึ่งที่ bundle library ต่างๆที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปโหลด dependency อื่นๆ หรือต้องมานั่งเขียน bridge ระหว่างตัว javascript กับ Android… Read More »Expo กับ `OnActivityResult` Event